سانسورچی

دارم قسمت ِ افعال رو درس میدم و از تک تک بچه ها در مورد شکل های مختلف سئوال می پرسم.

من: وات ایز شی دوینگ؟!

دانش آموز: شی ایز رانینگ!

من؟ ایز شی رانینگ؟!

دانش آموز: یِس تیچر؟!

من: خوب دقت کن!!!!!!!

دانش آموزهای دیگه: یِس تیچر! شی ایز رانینگ!!!!! ببینین!!!!!!!!!

من: تعجب

من: قهقهه   قهقهه عکس ِ رقصیدن ِ خانوم ِ داخل ِ کتاب رو برداشتن و جاش یکی رو گذاشتن که میدوه!!!!!!!

این هم از سانسورهای کتاب های درسیمون!!!!!!

رقص بد آموزی داره برای بچه ها!!!!!!!!!!مژه

/ 15 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمانه م.

خوب میدونی پریناز همه چی مون به همه چی مون میاد!.........................................

آ * ن * ت * ی * گ * و * ن * ه

چـــــــــــــــــــــــــــــی میــــــــــــــــــــــــگی !!![تعجب] زمان ما هم سانسور میکردن ولی نه اینطوری دیگه ... فوق فوقش خانومه رو حذف می کردن و آقاهه با هوا می رقصید !!![چشمک]

تازه وارد

بایدمی گفت:شی ایز حرکات موزونینگ!!!

دختر نارنج و ترنج

به! دمشون گرم!!! مثل کتاب کلاس زبان ما که درباره عشقه اومدن عکس یارو و دوست دخترش رو به فاصله شرعی رسوندن.. توی کتاب اصلی توی بغل هم بودن!!!!!! روزگاریه...

نیلوفر

تیجر چرا رقص بدآموزی داره ؟! [چشمک]

تعویذ

سلام تو کتاب ما خانوم بد لباس رو آقا کردند ولی هنوز آقاهه شی است(!) خدا حافظت [گل]

عالیه

حتما لباسای خانومه هم مشکیه!! نه؟؟؟؟؟[نیشخند][چشمک]